Luwr w nocy


1892
olej, p³ótno
119.5 x 75 cm

Muzeum Narodowe w Poznaniu