Chłopiec przenoszący snop siana

1895
olej, płótno, 94 x 77 cm

ostatni właściciel: Henryk Askenazy, Warszawa

zaginiony 1939-1945