Portret Wac³awa Karczewskiego

1906
olej na tekturze

Muzeum Narodowe w Warszawie