Thanatos

1898
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Poznaniu