Thanatos

ok.1898-1899
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie