Dzieje piosenki, portret Adama Asnyka

1899
olej, tektura, 98 x 77 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie