Portret własny z hiacyntem

1902
olej

Muzeum Narodowe w Poznaniu