Portret Józefa Pi³sudskiego

Muzeum Narodowe w Warszawie