Portret Leona Pinińskiego

olej, karton, 40,5 x 32,4 cm
Lwowska Galeria Obrazów