Portret kompozytora M. Clementiego

1810
czarna kreda, sangwina
54 x 42,5 cm

Tretiakowska Galeria, Moskwa