Autoportret w stroju kozackim

olej, płótno
143 x 107,5 cm

Rosyjskie Muzeum Narodowe, St. Petersburg