Pejza┐ romanty-
czny

1938
olej, p│ˇtno, 90 x 115 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie