Krajobraz - Rybacy na brzegu rzeczki

1768
olej, p³ótno, 29 x 43 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie