Cyrk II

1905-06
olej, p³ótno, 99,5 x 105,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie