Medytacje z cyklu "Ceremonie" VII

1908
tempera, p³ótno, 80 x 90 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie